De ervaringskennis van kinderen, jongeren en hun context

Kinderen, jongeren en hun context hebben vaak al een hele weg afgelegd wanneer ze bij ons terecht komen. Hierop hebben ze al veel uitgeprobeerd, ervaren en geleerd. Die ervaringskennis is zeer waardevol. Binnen Jeugdzorg Emmaüs zetten we die zoveel mogelijk in. Zo kunnen we een zo goed mogelijke zorg bieden.

“Weet je, ik had nooit het idee dat het hier een fabriek was. Je bent hier iemand met een eigen mening, een eigen visie. Ze toetsen hun ideeën altijd heel erg af bij de jongeren.” 

Een gelijkwaardige dialoog

We gaan altijd uit van een gelijkwaardige dialoog. De kennis en ervaring van de hulpverlener én die van de cliënt zijn van tel.

Afspraken in de leefgroepen maken we bijvoorbeeld zoveel mogelijk samen.

Jongere: "Fijn dat je mee afspraken mag maken. In andere voorzieningen heb je daar niets aan te zeggen: het is zo en niet anders. Soms zie je dat zelf anders. Vaak gaat dat om kleine dingen. Bv. het kameruur. Dat was eerst een uur, maar de groep vond dat niet goed. Dus werd het een halfuur en dan later drie kwartier. Ik vond het goed dat het lang was, want sommige jongeren hebben het echt nodig om even alleen te kunnen zijn."

Niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar een partnerschap 

De ervaringskennis van kinderen, jongeren en hun omgeving erkennen, betekent echter niet dat we vervallen in ‘u vraagt, wij draaien’. De begeleider en de cliënt gaan altijd een partnerschap aan. In een open dialoog delen ze wederzijdse kennis en ervaring. 

“Jongeren weten hoe wij hun zien in groep en kunnen daar hun eigen zegje in doen. Een collega schreef onlangs over een jongere: ‘komt vrij dwingend over’. Die jongere reageert: ‘Hoezo, wat is dwingend? Waarom denk jij dat? Dat sta er nu zo zwart op wit. Als mijn jeugdrechter dat leest, dan denkt die dat ik boos ben. En ik ben toch niet boos?’. Waarop de begeleider reageerde: ‘Oké, ik zal het dan genuanceerder uittypen. Dwingend, omdat je dat en dat doet’. De jongere begreep het dan wel.”

De begeleider als mens

Van de kinderen en jongeren hebben we geleerd dat het belangrijk is dat begeleiders zich in dat partnerschap als mens durven op te stellen.

Jongere: “Jezelf zijn. Hulpverleners zijn soms zo professioneel, snap je? Als je op uitstap gaat, dan leer je ze beter kennen. Want als je hier binnenkomt, dan weten ze alles over je. Maar jij weet niets over hen. Van sommigen weet je dat ze kinderen hebben en kom je die soms tegen. Van anderen weet je niets.”

Creatieve methodieken

Om jongeren nog meer de kans te geven om hun stem te laten horen, houden we regelmatig projectweken met Har Tortike. Hij gaat creatief met de jongeren aan de slag. Via muziek, film, theater, etc. brengen ze zo hun stem in beeld. De filmpjes, muziek, foto’s, etc. die daarvan het resultaat zijn, worden steeds breed teruggekoppeld in de organisatie . 

 

Tevredenheidsmeting

Elke dag krijgt de ervaringskennis van de cliënt een plaats binnen Jeugdzorg Emmaüs. Maar we bevragen jongeren en ouders ook in focusgroepen over onze werking: wat moet zeker blijven? Wat kunnen we verbeteren? 
Dit aanbod passen we voortdurend aan en werken we bij op basis van de feedback van cliënten, begeleiders en beleid.