Door een testament op te maken ten voordele van Jeugdzorg Emmaüs  Antwerpen kies je er voor om een deel van je bezittingen voor te behouden voor een project dat bijdraagt tot het verwezenlijken van jouw idealen.

De overheid stimuleert legaten aan vzw’s door voor hen de erfenisrechten te beperken tot 8,5%. Nalatenschap aan andere personen wordt belast met heffingen tot 65%, afhankelijk van het bedrag en de graad van verwantschap.
Het duo-legaat is fiscaal interessant voor de  begunstigde personen in uw testament én voor het goede doel dat u wenst te ondersteunen. Via deze legale techniek betaalt 'het goede doel' immers de successierechten van de begunstigde personen in uw testament.  
De basis van het duo-legaat is artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten, dat stelt dat u in een testament kunt bepalen dat persoon X (bijvoorbeeld uw nichtje) een legaat ontvangt vrij van successierechten. op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld een vereniging zoals Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen) de last tot betaling van de successierechten van X overneemt.

Er dienen 3 voorwaarden vervuld: er moet een geschreven testament opgesteld zijn, er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen,  er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

Overleg best met uw notaris over de opmaak van uw testament.