Wat doet Prakticum?

  • Prakticum biedt trainingen aan binnen welzijn en onderwijs: jeugdzorg, onderwijs, zorg voor mensen met beperking, ouderenzorg, algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, geestelijke gezondheidszorg ...
  • De trainingen van Prakticum zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties. Na een trainingsdag zijn deelnemers in staat geleerde competenties in te zetten in hun dagelijkse werksituatie.
  • Prakticum maakt verbinding tussen praktijk en recent onderzoek en literatuur vanuit een krachtgericht perspectief. 
  • De expertise vanuit de praktijk, recent onderzoek en literatuur en deze van de cliënt worden binnen Prakticum beschouwd als gelijkwaardig en complementair. Het is niet de methode op zich die werkzaam is maar de professional die zich deze eigen maakt. Onze trainers hebben allen een ruime praktijkervaring en zijn gecertificeerd als trainer in de methodes die ze trainen.
  • Het woord kracht staat centraal bij Prakticum. Deze verwijst naar het empowerment paradigma. Vanuit een sterk geloof in de krachten die aanwezig zijn in elk van ons en in elk systeem wordt er getracht een proces van versterking op gang te brengen.
  • Meer informatie vind je op de website van Prakticum

Initiatiefnemers

Prakticum is een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaus Antwerpen vzw en de Karel de Grote hogeschool