Een scheiding is vaak zeer complex door aanslepende meningsverschillen, die ook worden uitgevochten via bemiddelaars, advocaten en hulpverleners.

Niet alleen de twee ouders, maar  ook de familie en vrienden om hen heen, scholen en andere instanties raken betrokken in de strijd. De conflicten kunnen lang duren en beïnvloeden het leven en welzijn van iedereen die erbij betrokken is op een heel onaangename manier.

Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders. Zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. Ook ouders lijden onder de strijd die hen machteloos maakt. Uit ervaring weten we dat een aanbod in groep hierbij werkt.

 

Een groepsprogramma

Kinderen uit de knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De ouder- en kindergroep komen gelijktijdig samen op acht groepssessies die twee uur duren. 

De ouders leren de onderlinge strijd verminderen en oplossingen vinden voor terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin centraal. De begeleiders geven informatie, opdrachten en oefeningen. Die helpen ouders nieuwe en constructieve stappen te zetten. 

De kinderen krijgen ruimte om zich creatief uit te drukken.  We richten ons op de krachten van de kinderen en weerbaarheid vergroten.

 

Hoe aanmelden?

Beide ouders melden zich zelf aan via onderstaand mailadres. Nadien plannen we een intakegesprek, waarin we informatie over het programma geven. Als beide ouders willen deelnemen, volgt een tweede gesprek samen met de kinderen.

Op de netwerkinformatieavond brengen beide ouders minimaal twee personen uit hun omgeving mee. Bv vrienden, familie, ...

Beide ouders en hun kinderen nemen deel aan de acht groepssessies. Na de sessies bekijken we met ouders en kinderen of een vervolgtraject nodig is.