Conflicten en geweld

In gezinnen kunnen meningsverschillen en conflicten wel eens leiden tot geweld. Zoiets maakt indruk op al wie dit meemaakt, zeker op kinderen. Als ouder probeer je je kinderen te helpen in omgaan met wat er gebeurde. Dat is niet altijd gemakkelijk als het gaat om situaties die je zelf ook hebben geraakt. 

 

Spelenderwijs verwerken

Met het programma 'Let op de kleintjes' en het programma 'Als muren kunnen praten' willen we ouders hierin steunen. Het is geen therapie maar biedt kinderen en jongeren de kans om de gebeurtenissen te verwerken.
Door met de kinderen te tekenen, te kleien, toneel te spelen en te praten werken we spelenderwijs aan het verwerken van de ervaring.