Begeleidingstehuis Juno staat in voor de begeleiding en het verblijf van 59 kinderen en jongeren tussen de 3 en 21 jaar en hun gezin.
Omwille van een onveilige thuissituatie hebben ze hun gezin en soms zelfs hun geboorteland moeten verlaten. Geen enkel kind kiest ervoor om op te groeien in een voorziening maar omstandigheden buiten henzelf maken dat spijtig genoeg soms noodzakelijk.
Tijdens “de warmte week” vragen we steun zodat we voor onze kinderen en jongeren een warme en leuke buiteninrichting kunnen realiseren.