Vanuit ieders mogelijkheden inzetten op ontwikkeling en groei van kinderen, jongeren ​​​​​​​en gezinnen