Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom onderzoek?

Soms loopt het opvoeden in een gezin moeilijk en zijn er heel veel vragen. Waarom gedraagt een kind zich zo? Waarom blijven ruzies zich opstapelen? Kunnen de kinderen wel veilig opgroeien? Wat is er nodig om dat te verbeteren? 

 

Wat is een OOOC? 

Een OOOC is een centrum voor onthaal, oriëntatie en observatie. Hier zoeken we samen met een gezin wat er aan de hand is en welke hulp het best past. Soms is een korte oriëntatie voldoende, soms is een observatie nodig. Die duurt langer. 

Een OOOC biedt ook onthaal: onmiddellijke opvang voor kinderen en jongeren die niet terug naar huis kunnen of niet meteen voor de jeugdrechter kunnen verschijnen. Een minderjarige kan hier ook terecht als hij even uit zijn omgeving moet of als hij wacht op een geschikte plaats in een andere voorziening. 

Het OOOC in Jeugdzorg Emmaüs

De Grote Robijn werkt met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ze komen uit gezinnen die in of rond Antwerpen wonen.

Er is plaats voor 23 kinderen en jongeren in de Grote Robijn.

Hoe kun je aanmelden?

Een OOOC is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je als gezin niet zelf kan contact opnemen. Dat moet een hulpverlener (zoals het CLB of een thuisbegeleider) doen via 

Meer informatie over rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp vind je op