Overslaan en naar de inhoud gaan

De overgang voor jongeren naar de volwassenheid is geen gemakkelijke periode. Jongeren experimenteren in deze levensfase, met vallen en opstaan. Veel van hen kunnen beroep doen op een sociaal netwerk en een warme thuis. Echter is dit voor jongeren die verblijven in een jeugdzorgvoorziening minder evident. Zij worden vaak geacht al sneller op eigen benen te kunnen staan dan jongeren die niet in een voorziening opgroeien. Onderzoek toont dat deze jongeren in transitie naar volwassenheid een verhoogd risico lopen op werkloosheid, thuisloosheid en financiële problemen. Het is dus noodzakelijk om deze jongeren extra te ondersteunen.

 

Onderzoek

Op beleids- en onderzoeksvlak is er steeds meer aandacht voor deze jongeren die opgroeien in een voorziening. Uit eerder onderzoek weten we hoe deze doelgroep ondersteund kan worden met het oog op een succesvolle transitie naar de volwassenheid. Zo is het belangrijk om in te zetten op een integrale aanpak waar wordt gekeken naar verschillende levensdomeinen (wonen, werk, school, gezondheid, inkomen, sociale steun, enzoverder). Ook moeten jongeren zelf regie kunnen nemen op hun toekomstplan en is het opbouwen van een sociaal netwerk en individuele vaardigheden cruciaal. Een goede relatie tussen jongere en de hulpverlening kan hiernaast niet ontbreken.  

 

Projecten binnen Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen

B-adult

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen probeert op verschillende manieren deze wetenschappelijk kennis in de praktijk te implementeren en ondersteunt jonge jeugdhulpverlaters in de organisatie reeds op verschillende manieren. Zo loopt er een doctoraatsonderzoek genaamd ‘B-adult’ binnen onze academische werkplaats. In dit onderzoek wordt in samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, LUCAS KULeuven en softwarebedrijf Licquid een nieuwe blended care programma met ondersteunende app ontwikkeld. Blended care verwijst naar een combinatie van klassieke hulpverlening met digitale ondersteuning. Dit nieuwe programma moet jongvolwassenen tussen 16 en 25jaar ondersteunen die op het punt staan om de jeugdzorg te verlaten. De app zal ervoor zorgen dat jongeren zelf hun toekomstplan in handen kunnen nemen, individuele vaardigheden leren en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. 

Mind The Gap

Hiernaast is Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen lid van het ‘Mind The Gap’-netwerk in Antwerpen: een breed netwerk van welzijnsorganisaties in Antwerpen dat zich specifiek tot doel stelt om de transitie van jongeren uit de jeugdhulp te vergemakkelijken en dak- en thuisloosheid van deze doelgroep te vermijden. 

JIM Werkt

Binnen de huidige werking van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen wordt veel aandacht besteed aan het betrekken van het netwerk van jongvolwassenen in transitie naar volwassenheid. Heel wat begeleiders werken in de praktijk met de JIM-gedachte. JIM staat voor ‘Jouw Ingebrachte mentor’ en vertrekt van het idee dat jongeren het mooiste groeien met hun eigen wortels. Samen met de jongere gaat de begeleider opzoek naar hun zelfgekozen mentor binnen hun informele netwerk. De JIM ondersteunt samen met de begeleider, zijn ouders en andere belangrijke steunfiguren de jongere in transitie naar volwassenheid. 

2GO

Tot slot werkt Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen reeds nauw samen met de vzw 2GO. Samen met een persoonlijke coach (2GO-buddy) ondersteunt 2GO jongvolwassenen om op hun eigen benen te kunnen staan via verschillende projecten. Met een auto van 2GO kunnen jongeren van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen bijvoorbeeld oefenen om hun rijbewijs te behalen of krijgen ze de kans om op een laagdrempelige manier werkervaring op te doen door op evenementen van 2GO bij te springen als betaalde werkkracht.