Overslaan en naar de inhoud gaan

Warme zorg

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen vertrekt vanuit een duidelijke missie, visie en waarden. De cliënt staat centraal. We focussen op kwalitatieve hulpverlening en stemmen onze normen daarop af. We zorgen op een warme manier. Voorbeelden daarvan zijn: 

 • medewerkers gaan warm met elkaar om 
 • iedereen is gelijkwaardig
 • we gaan uit van vertrouwen 
 • we zetten actief in op het netwerk 

 

Een visie bouwen we samen 

Onze visie, missie en waarden zijn niet op het bureau van de directie gemaakt, maar samen met een verscheiden groep van mensen. Die elk op hun manier betrokken zijn bij onze organisatie: cliënten, hulpverleners, medewerkers van de ondersteunende diensten, beleidsmensen, collega-organisaties, onderwijs, buurtbewoners, verwijzers, agentschap Jongerenwelzijn, enz. 
We hebben hen uitgenodigd om actief met ons mee na te denken: waar staan wij voor? Het resultaat daarvan zijn een missie, visie en waarden waar onze organisatie helemaal achter staat en die de medewerkers elke dag uitdragen.

 

De missie van Jeugdzorg Emmaüs
Wat is onze bestaansreden? Onze opdracht?

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt een aangepast en divers aanbod voor kinderen, jongeren en hun gezinnen in kwetsbare situaties:

 • onze hulpverlening is kwaliteitsvol, professioneel en innovatief;
 • op maat van en samen met wie zorg vraagt;
 • de basisveiligheid voor ieder gezinslid  is een cruciaal vertrekpunt;
 • gericht op groei vanuit ieders krachten.

Onze waarden sturen ons hierin en we houden rekening met de maatschappelijke opdracht en context.

 

De visie van Jeugdzorg Emmaüs 
Waar willen we naartoe?

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen bouwt aan:

 • continuïteit binnen de hulpverleningstrajecten 
 • een versterking van de participatie van medewerkers en van cliënten en hun netwerk 
 • een effectieve hulpverlening vanuit methodes die hun waarde bewezen hebben en steeds in een gelijkwaardige dialoog met de expertise van de cliënt en de hulpverlener.

 

De waarden van Jeugdzorg Emmaüs 
Welk gedrag wordt van ons verwacht?

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpenen haar medewerkers getuigen op elk moment van:

 • echtheid;
 • gelijkwaardigheid: iedereen is voor ons gelijkwaardig;
 • krachtgerichtheid: we vertrekken vanuit de kracht die elke mens in zich heeft;
 • zelfontplooiing: elke cliënt en medewerker leert bij en ontwikkelt zichzelf;
 • cliëntgerichtheid: we gaan uit van de belangen van onze cliënten, kinderen, jongeren en hun ouders;
 • openheid: we staan open voor de mensen en de wereld rondom ons;
 • respect

 

De organisatie én de medewerker ontwikkelen zich

Deze visie, missie en waarden zijn de basis voor alles wat we doen. Door voortdurende feedback evalueren we die en sturen we bij. Jeugdzorg Emmaüs is een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen voor de hele organisatie, maar ook voor de medewerkers. We stimuleren elke medewerker om zijn competenties verder te ontwikkelen. Dat doen we via  coaching, opleiding en een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Met de neuzen in dezelfde richting

Vanuit ons fundament (missie, visie en waarden) hebben we voor onze organisatie een aantal doelstellingen geformuleerd. De strategische doelstellingen zijn het kompas en geven richting op lange termijn. Met de organisatorische doelstellingen gaan we aan in het hier en nu aan de slag. Deze vertalen zich in projecten.

“Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen is als een perzik”

Dit citaat vat de kern van ons kwaliteitsbeleid en de manier waarop we hiernaar kijken in JEA mooi samen. Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen kan je vergelijken met een perzik. We vertrekken vanuit een harde kern met een duidelijke missie, visie en waarden. De cliënt staat centraal en kwalitatieve hulpverlening is de constante focus en bepalend voor de norm die wordt gehanteerd. Rond de harde kern zit veel zachtheid. Een warme omgang tussen medewerkers, gelijkwaardigheid, uitgaan van vertrouwen en een actieve inzet op het externe netwerk zijn hier voorbeelden van.

 

Kwalitatieve hulpverlening voor elke cliënt centraal

Dit is de kern van ons werk en de uitdaging van elke dag. Maar zijn we wel goed bezig? We trachten te monitoren wat we doen via een aantal zelfevaluatie instrumenten: de balanced score card, werken met indicatoren op team – en organisatieniveau, audits, een maturiteitsbeoordeling en een SWOT analyse. Verder zetten we jaarlijks in op een tevredenheidsmeting voor cliënten en tweejaarlijks op een bevraging welbevinden bij medewerkers.

 

Visie op kwaliteit