Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdzorg Emmaüs heeft betrokken medewerkers die gaan voor kinderen, jongeren en gezinnen. We zoeken naar een evenwicht tussen de beste diensten verlenen aan onze cliënten, een efficiënte organisatie en zorg voor al onze medewerkers.

 

Onze medewerkers zijn het hart van de organisatie

Hulp verlenen is bij uitstek iets wat mensen doen. Onze mensen zijn de voornaamste troef voor de kwaliteit die we leveren.

 

Talent optimaal inzetten

We stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van onze medewerkers. We doen dat bijvoorbeeld met supervisie, individuele gesprekken, coaching on the job, opleiding, teamvergaderingen, dossieroverleg, intervisie, ontwikkelingsgesprekken, enzovoort. 
We geven hen de kans om hun talenten en passies in te zetten. We benutten hun krachten.

 

Persoonlijke ontwikkeling bij Jeugdzorg Emmaüs

We willen onze medewerkers structureel ondersteunen om met de uitdagingen in hun groei en functioneren in onze organisatie om te gaan. Medewerkers nemen samen met hun leidinggevende(n) hun loopbaan in handen. Ze vullen hun carrière in vanuit de organisatiedoelstellingen en de competenties en talenten die nodig zijn in de organisatie. We stemmen voortdurend en zorgvuldig af met visie, missie, waarden en organisatiedoelstellingen. Daarom vormen supervisie en ontwikkelingsgesprekken een belangrijke schakel om persoonlijke ontwikkelingsplannen van medewerkers vorm te geven. 

 

We investeren in vorming, training en opleiding (VTO)

Onze organisatie hecht belang aan opleiding en vorming van medewerkers en  investeert in een VTO-beleid met gecertificeerde trainers. Kennis zoeken en uitwisselen is ingebed in onze dagelijkse werking.
We stimuleren mensen voortdurend om zich verder te ontwikkelen. We geven voldoende vormingskansen om hun kernopdracht op adequate manier te vervullen. Er gaat veel aandacht naar het gemeenschappelijk vormingsplan. Zo handelen alle medewerkers vanuit een algemeen denkkader en blijven ze bij met de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is er aandacht voor de individuele ontwikkelingskansen van elke medewerker. Het gemeenschappelijke vormingsplan is opgebouwd uit modules.

  • Module 1 is een basismodule: een tweedaagse opleiding voor nieuwe medewerkers, over basishouding en weerstandspatronen voor hulpverleners.
  • Module 2 is een  module die aansluit bij de specifieke werkvorm waar de medewerker werkt en zijn specifieke functie. 
  • Module 3 biedt ruimte voor verdiepingen verbonden aan een functiegroep, team of een individueel traject. Bijvoorbeeld: workshops, studie- en vormingsdagen, opleidingen over voedsel en hygiëne, leidinggeven en langdurige opleidingen.

 

Jeugdzorg Emmaüs is een lerende organisatie

Jeugdzorg Emmaüs is voortdurend in ontwikkeling. De wereld staat niet stil. We houden rekening met veranderingen in de leefwereld van gezinnen en jongeren en met veranderende inzichten in de hulpverlening. We passen onze manier van werken voortdurend aan. Vanuit onze visie, missie en waarden stellen we doelstellingen op. We evalueren die en sturen die bij door voortdurende feedback.
Leren houdt ook in dat medewerkers fouten mogen maken. Waar mensen werken, maken ze fouten. Fouten zijn leerkansen als ze open besproken kunnen worden.

 

Samenwerken vanuit vertrouwen

Samenwerken vergt voortdurend aandacht en zorg. Positieve feedback, overleg en streven naar win-winsituaties vinden hun oorsprong in respect voor elkaars kennis, ervaring, inzet en betrokkenheid.

 

Verschillen zijn een rijkdom 

Mensen zijn uniek en de verschillen tussen medewerkers maken samenwerken boeiend. We leren van elkaar.
We zetten in op diversiteit binnen onze personeelsploeg. Het is onze ambitie om te evolueren naar een medewerkersbestand dat representatief is voor de hele bevolking.