Overslaan en naar de inhoud gaan

Begeleidingshuis Juno in Schoten biedt verblijf en begeleiding aan 59 jongeren tussen 3 en 21 jaar. Onder hen zijn er 15 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.  

 

Voor wie?

In begeleidingshuis Juno verblijven jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.  

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ouders niet meer elke dag voor de kinderen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld:

  • psychische problemen
  • ziekte
  • geweld
  • een slechte relatie
  • schulden
  • problemen met justitie 

De situatie kan zo ernstig zijn dat de jeugdrechter in het belang van de jongere hulpverlening verplicht. 

Soms vragen de ouders en/of de jongere zelf extra ondersteuning. 

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hebben hun gezin achtergelaten in hun geboorteland én hebben hier geen ouders die voor hen kunnen zorgen. 
Heel wat van de kinderen en jongeren verblijven enkele jaren in Juno.

 

Voor wie niet?

  • Kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen
  • Kinderen en jongeren met een mentale beperking 

Zij hebben nood aan meer gespecialiseerde zorg die niet beschikbaar is in Juno.  

 

Zorg in overleg

De begeleiders zorgen elke dag samen met de ouders voor de jongeren. Afspraken over school, vrije tijd, weekenden, bezoek, kledij, ... maken we in overleg met de jongere en zijn ouders. Indien de jeugdrechter een jongere opvolgt, moet die de regels respecteren die de jeugdrechter hem oplegde. 

Jongeren kunnen hier gedurende een lange periode, soms jaren, verblijven. In overleg met de ouders en/of de jeugdrechter werkten we toe naar een terugkeer naar huis, zelfstandig wonen of verhuis naar een andere plek. 

 

4 groepen

In Juno is de werking opgesplitst in 4 groepen.  

Kits: voor 12 kinderen tussen 3 en 10 jaar

Krinkel: voor 12 kinderen tussen 10 en 14 jaar

Tokaido en Biz ikki: voor pubers. 


Hier onder een blik in de leefgroep van Tokaido.

Sommige jongeren wonen in studio’s, daar kunnen ze zelfstandiger wonen dan in een leefgroep.


Hier onder een blik in de studio's van Tokaido.

Netwerk betrekken

We betrekken belangrijke personen voor de jongeren in de begeleiding. We zoeken activiteiten buiten Juno waarbij de jongeren vanuit een gedeelde interesse, passie of talent contacten met anderen kunnen leggen. 

Hoe start een begeleiding?

Juno is niet rechtstreeks toegankelijk. Een jongere, zijn ouder(s) of iemand anders die begaan is met hem/haar kan dus niet zomaar zelf aankloppen voor hulp. De intersectorale toegangspoort moet altijd toelating geven.  
Een hulpverlener kan aanmelden

De Dienst Voogdij of Fedasil meldt rechtstreeks de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aan.