Overslaan en naar de inhoud gaan

Thuisbegeleidingsdienst Amarilis helpt gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding of de ontwikkeling van de kinderen. Naast vragen over de opvoeding van de kinderen, bieden we ook begeleiding aan voor vragen op andere levensdomeinen. Soms komen er immers verschillende problemen samen. Bijvoorbeeld met relaties, geld, wonen, administratie of werk.

     

Voor wie?

Amarilis ondersteunt gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in arrondissement Antwerpen.
Gezinnen met vragen over opvoeding kunnen onze hulp inschakelen als ze merken dat diensten die als eerste aanspreekpunt gelden hen niet (meer) verder kunnen helpen. Deze diensten, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), kunnen dan onze hulp voorstellen. 
Gezinnen kunnen ook hulp vragen aan het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Het OCJ en VK kunnen onze hulp voorstellen. 
Het kan ook dat de Jeugdrechtbank beslist dat een gezin begeleiding nodig heeft van een thuisbegeleidingsdienst.
 

“Ouders hoeven niet beschaamd zijn om hulp te vragen. Er is hulp. Maak er gebruik van.“

Hoe kan je aanmelden?

Mogelijkheid 1:

Thuisbegeleidingsdienst Amarilis is rechtstreeks toegankelijk. Aanmeldingen kunnen lopen via een medewerker van een organisatie die als eerste aanspreekpunt geldt, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, het Jongeren Advies Centrum (JAC) of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Een medewerker van deze dienst meldt een gezin aan via telefoon of stuurt een aanmeldingsformulier naar onderstaand mailadres.

De pedagogisch stafmedewerker van Jeugdzorg Emmaüs beoordeelt de aanvragen en volgt die op. We bevestigen de aanvraag.  
Gezinnen kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden. In dat geval bevraagt de pedagogisch stafmedewerker van Jeugdzorg Emmaüs het gezin en vult zelf het aanmeldingsformulier in. Indien we de aanmelding aanvaarden, komt die op een wachtlijst. We contacteren de aanmelder wanneer er een plaats vrij is.  Indien de aanmelding niet aanvaard wordt, laat de pedagogisch medewerker aan de aanmelder weten waarom. 

Mogelijkheid 2:

Een medewerker van een gemandateerde voorziening of van de sociale dienst van de jeugdrechtbank meldt een gezin aan via de intersectorale toegangspoort en mailt aanmeldingsformulier naar: 

De toegangspoort plaatst aanmeldingen op een wachtlijst. De aanmelder krijgt een bericht wanneer er een plaats vrij is. 

“Begeleiding is voor ons een verademing. We voelden ons soms zo hulpeloos dat de gesprekken nu een ruggensteun betekenen. We krijgen tips die we kunnen gebruiken bij onze kinderen.”