Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer er veel vragen zijn

Soms loopt het leven in een gezin moeilijk en zijn er heel veel vragen.

  • Waarom gedraagt een kind zich zo?
  • Waarom blijven ruzies zich opstapelen?
  • Kunnen de kinderen wel veilig opgroeien?
  • Wat is er nodig om dat te veranderen? 

 

Een OOOC onderzoekt

Een OOOC is een centrum voor onthaal, oriëntatie en observatie. We zoeken samen met het gezin wat er aan de hand is en welke hulp het best past. Soms met een korte oriëntatie (2 maanden), soms met een langere observatie (4 maanden). Vaak betrekken we ook anderen, zoals de school, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of voorgaande hulpverlening, bij het onderzoek om een zo breed mogelijke kijk te hebben.

 

Een OOOC vangt kinderen en jongeren op

Soms kunnen kinderen of jongeren tijdens het onderzoek thuis blijven. Soms kan dat niet. Een OOOC vangt kinderen en jongeren op die niet terug naar huis kunnen of niet meteen voor de jeugdrechter kunnen verschijnen. Een minderjarige kan hier ook terecht als hij even uit zijn omgeving moet of wanneer hij wacht op een geschikte plaats in een andere voorziening. 

De Grote Robijn: een bijzonder gebouw

OOOC De Grote Robijn ligt in het centrum van Antwerpen en zit in een nieuw en bijzonder gebouw. Vroeger was het een klooster. 

 

Tussen 0 en 21 jaar

De Grote Robijn biedt onderzoek en oriëntatie voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Jongeren van 12 tot 21 jaar kunnen ook in De Grote Robijn verblijven in één van onze twee leefgroepen. In de leefgroepen De Poort en De Toren heeft iedereen een eigen kamer.   

 

Wanneer is De Grote Robijn niet geschikt? 

Soms kan het zijn dat er specifiekere hulp nodig is dan De Grote Robijn kan bieden. Bijvoorbeeld: 

  • een acute drugproblematiek
  • een acuut psychiatrisch probleem
  • een ernstige mentale beperking 

Dan kan de jongere niet in De Grote Robijn verblijven. Maar we zoeken samen met de hulpverlener die naar De Grote Robijn verwees, naar een oplossing op maat.

Een hulpverlener meldt aan

Een OOOC is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je als gezin niet zelf kan contact opnemen. Dat moet een hulpverlener, zoals het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of een thuisbegeleider, doen via:

Meer informatie over rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp vind je hier:

Hoe verloopt deze aanmelding?

Om een aanmelding te doen, moet een hulpverlener een a-document invullen met de vraag naar  ‘diagnostiek’ (wanneer het kind of de jongere thuis of elders verblijft) of ‘diagnostiek en verblijf’ (wanneer de jongere in De Grote Robijn zal verblijven). De Integrale Toegangspoort beoordeelt dit a-document. Als die de aanvraag goedkeurt, krijgt het kind of de jongere een ‘ticket’ van de Integrale Toegangspoort en kan de hulpverlener de aanvraag op de wachtlijst van De Grote Robijn plaatsen. 

 

Het eerste gesprek 

Daarna schatten wij in of De Grote Robijn inderdaad een gepast aanbod kan bieden. Is dat zo, dan plannen we een eerste gesprek met de teamcoördinator (bij diagnostiek en verblijf), ofwel met de psycholoog (diagnostiek).

 

Bij crisis

Aanmelden voor één van de twee crisisplaatsen in De Grote Robijn verloopt anders. Als een crisisplaats nodig is, moet je die vraag stellen aan het Crisisteam-18.