Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten cliëntparticipatie 

De ervaringskennis van kinderen, jongeren en hun context

Kinderen, jongeren en hun context hebben vaak al een hele weg afgelegd wanneer ze bij ons terecht komen. Zij hebben vaak al veel uitgeprobeerd, ervaren en geleerd. Die ervaringskennis is zeer waardevol. Binnen Jeugdzorg Emmaüs zetten we die zoveel mogelijk in. Zo kunnen we een zo goed mogelijke zorg bieden.

Een gelijkwaardige dialoog

We gaan altijd uit van een gelijkwaardige dialoog. De kennis en ervaring van de hulpverlener én die van de cliënt zijn van tel. Afspraken in de leefgroepen maken we bijvoorbeeld zoveel mogelijk samen.

Niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar een partnerschap

De ervaringskennis van kinderen, jongeren en hun omgeving erkennen, betekent echter niet dat we vervallen in ‘u vraagt, wij draaien’. De begeleider en de cliënt gaan altijd een partnerschap aan. In een open dialoog delen ze wederzijdse kennis en ervaring.

De begeleider als mens

Van de kinderen en jongeren hebben we geleerd dat het belangrijk is dat begeleiders zich in dat partnerschap als mens durven op te stellen. Binnen jeugdzorg Emmaüs staat authenticiteit en warme zorg dan ook centraal.

Creatieve methodieken

Om jongeren nog meer de kans te geven om hun stem te laten horen, houden we regelmatig projectweken met Har Tortike. Hij gaat creatief met de jongeren aan de slag. Via muziek, film, theater, etc. brengen ze zo hun stem in beeld. De filmpjes, muziek, foto’s, etc. die daarvan het resultaat zijn, worden steeds breed teruggekoppeld in de organisatie.

Tevredenheidsmeting

Elke dag krijgt de ervaringskennis van de cliënt een plaats binnen Jeugdzorg Emmaüs. Maar we bevragen kinderen, jongeren en ouders ook in focusgroepen over onze werking: wat moet zeker blijven? Wat kunnen we verbeteren? Het doel is om een rijk scala aan opinies, indrukken en verhalen te verzamelen, om zo op verschillende niveaus in de organisatie aan de slag te gaan om de werking te verbeteren. Dit stimuleert de organisatie om kritisch naar zichzelf te kijken en voortdurend bij te leren.

Praktijkondersteuning

De academische werkplaats zet ook sterk in op ondersteuning van de praktijkwerkers. Vanuit de vaststelling dat supervisie bijdraagt tot een grotere werktevredenheid en een vermindering van werkgerelateerde stress, wordt hier expliciet op ingezet. Concreet werd een methodiekbeschrijving uitgewerkt voor supervisietrajecten.

Afgelopen onderzoek

Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding in beeld

Participatieruimte van jongeren in gemeenschapsinstellingen.