De opmars van de evidence-based praktijk

Enkele jaren geleden bevonden we ons op een kruispunt. De evidence-based praktijk maakte opgang in de sociale sector. Als organisatie wilden wij graag volgen, zelfs mee de kar trekken. Tegelijkertijd waren we er ook van overtuigd dat effectiviteit meer is dan alleen maar wetenschappelijk onderbouwde methodieken gebruiken. 

 

Meer dan een methodiek blindelings volgen 

Het is niet alleen de methodiek die bepaalt of een traject met een jongere succesvol zal zijn. Kinderen, jongeren en hun context hebben vaak al een hele weg afgelegd wanneer ze bij ons terecht komen. Ze hebben al veel uitgeprobeerd, ervaren en geleerd. Om een succesvol traject uit te bouwen, is het belangrijk hierop aan te sluiten en die ervaringskennis actief in te zetten.  En ook de ondersteuning vanuit de bredere organisatie is belangrijk: krijgen begeleiders voldoende steun van hun teamleider, kunnen ze terugvallen op hun collega’s? Ook het bredere beleid speelt een rol: hoe wordt de hulpverlening aangestuurd?

 

Aandacht voor de hele puzzel

Echt evidence-based werken draait dan ook niet alleen om de methodiek maar om oog hebben voor al deze niveaus die elk hun impact hebben op de trajecten die we aangaan met kinderen, jongeren en hun omgeving. Dit noemen we de brede benadering van evidence-based praktijk.

 

Wetenschappelijke kennis, professionele expertise én ervaringskennis inzetten

Juist om al deze niveaus in beeld te houden, vinden we het binnen Jeugdzorg Emmaüs belangrijk om verschillende perspectieven en kennisvormen met elkaar te verbinden. Zowel de kennis vanuit de wetenschap, de ervaring van cliënten én de professionele expertise van onze hulpverleners hebben we nodig om te groeien en ons te ontwikkelen. 

 
Een gelijkwaardige dialoog

Jeugdzorg Emmaüs wil de dialoog tussen hulpverleners, cliënten, beleidwerkers en onderzoekers zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren. Daarom hebben we samen met twee onderzoeksinstellingen van de KU Leuven (LUCAS en HIVA) een academische werkplaats uitgebouwd in Jeugdzorg Emmaüs. Dat is een plek waar, zoals in een academisch ziekenhuis, onderzoek en praktijk hand in hand gaan. Jezelf in vraag durven te stellen en verschillende perspectieven verbinden staan centraal.

‘Die meerstemmigheid, die maakt dat je af en toe uit je comfortzone wordt gehaald, dat je af en toe door elkaar wordt geschud. Ik hou daar wel van’ (hulpverlener naar aanleiding van IPT-onderzoek)

Wetenschappelijk onderbouwde methodieken

Vanuit die academische werkplaats hebben we de laatste jaren bijvoorbeeld geïnvesteerd in methodiekbeschrijvingen. Een onderzoeker ging samen met teams aan de slag om hun manier van werken systematisch te beschrijven en onderbouwen. 

 

Grote en kleine onderzoeksprojecten

We voerden ook grote en kleine onderzoeksprojecten. Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen werkt met veel enthousiasme mee aan bachelor- of masterproeven van studenten van de hogeschool of universiteit. Ook investeren we in langdurig praktijkgericht onderzoek. Bv. 

Dit groeit soms uit tot doctoraatsonderzoek, nationale en internationale artikels en tot de publicatie van boeken. 

 

De cliënt staat centraal

Binnen deze onderzoeksprojecten zoeken we altijd een manier om de kinderen, jongeren en hun omgeving actief te betrekken.
 

‘Vooral het opzet van het onderzoek vond ik heel interessant. Dat heeft mij het meest begeesterd. Dat je weet dat de mensen, waar we het voor doen, feedback geven. Wij kunnen allemaal vinden: dat is goede hulpverlening, maar is dat echt zo?’ (Hulpverlener over het IPT-onderzoek in Jeugdzorg Emmaüs)

Academische werkplaats en de derde weg in PC Bethanië. 

Via het impulsfonds van Emmaüs krijgen Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en PC Bethanië de kans om hun 'good practices' te beschrijven, internationaal te situeren en van hieruit een interectoraal model voor kwaliteitsbeleid te ontwikkelen.

Meer informatie: