De trainingen van PraKticum zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties. Na een trainingsdag zijn deelnemers in staat geleerde competenties in te zetten in hun dagelijkse werksituatie.
 
PraKticum maakt verbinding tussen praKtijk en wetenschap vanuit een Krachtgericht perspectief.
 
PraKticum is ontstaan vanuit de praktijk. Hulpverleners met verschillende jaren ervaring in de praktijk hebben zich geschoold in evidence based methodes. De expertise vanuit de wetenschap en de praktijk worden als gelijkwaardig en complementair beschouwd. Het is niet de methode op zich die werkzaam is maar de hulpverlener die zich deze eigen maakt. Onze trainers hebben allen een ruime praktijkervaring en zijn gecertificeerd als trainer in de methodes die ze trainen. 
 
Het woord 'Kracht' staat centraal bij PraKticum. Deze verwijst naar het empowerment paradigma. Vanuit een sterk geloof in de krachten die aanwezig zijn in elk van ons en in elk systeem wordt er getracht een proces van versterking op gang te brengen.
 
 PraKticum is een initiatief van Jeugdzorg Emmaüs.
 

De externe dienstverlening van PraKticum werd een tijdje op een lager pitje gezet.  Op dit moment wordt er werk gemaakt van een doorstart van PraKticum als vormingsdienst voor de initiatiefnemers in de jeugdzorg.  In het voorjaar van 2019 volgt verdere communicatie.