Overslaan en naar de inhoud gaan
Hakatoo  biedt verblijf en begeleiding aan 14 kinderen tussen 0 en 12 jaar.   

Voor wie?

In begeleidingshuis Hakatoo verblijven jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.  
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ouders niet meer elke dag voor de kinderen kunnen zorgen . Bv:

  • psychische problemen
  • ziekte
  • geweld
  • een slechte relatie
  • schulden
  • problemen met justitie 

 De situatie kan zo ernstig zijn dat de jeugdrechter in het belang van de jongere hulpverlening verplicht.  
Soms vragen de ouders en/of de jongere zelf extra ondersteuning.  

 

Voor wie niet?

  • Kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen
  • Kinderen en jongeren met een mentale beperking 

Zij hebben nood aan meer gespecialiseerde zorg die niet beschikbaar is in Hakatoo.  

 

Samen met de ouders

De begeleiders zorgen elke dag samen met de ouders voor de jongeren. Afspraken over school, vrije tijd, weekenden, bezoek, kledij, ... maken we in overleg met de jongere en zijn ouders. Indien de jeugdrechter een jongere opvolgt, moet die de regels respecteren die de jeugdrechter hem oplegde. Terwijl hun kind verblijft in Hakatoo, werken we intensief samen met de ouders. Gesprekken, op bezoek komen in Hakatoo, samen dingen doen,… laten toe dat ouders hun mogelijkheden kunnen ervaren om voor hun kinderen te zorgen. Een begeleider van thuisbegeleidingsdienst Amarilis  ondersteunt de ouders. We betrekken belangrijke personen voor het kind en de ouders in de begeleiding.  

 

Een nieuw perspectief?

We streven ernaar om de kinderen zo snel mogelijk terug naar huis te laten keren. Als dat niet kan, gaan de kinderen naar een pleeggezin of een andere voorziening waar ze verder kunnen opgroeien. 

Zo start de begeleiding

Hakatoo is niet rechtstreeks toegankelijk. Een ouder of iemand anders die begaan is met het kind kan niet zomaar zelf aankloppen voor hulp.  De intersectorale toegangspoort moet altijd toelating geven.  

Een hulpverlener kan aanmelden via