Overslaan en naar de inhoud gaan

Een begeleider van Crescendo komt aan huis.  De begeleider komt niet in de plaats van de ouders. Zij blijven verantwoordelijk voor de opvoeding.  

 

Begeleiding op maat

Onze begeleiding is voor elk gezin op maat. Want elk gezin heeft andere vragen.  Soms zijn er alleen problemen met de  opvoeding. Soms zijn er ook andere problemen. Er zijn bijvoorbeeld schulden of problemen met de relatie. Dat zorgt er mee voor dat de opvoeding van de kinderen moeilijk loopt. Lukt het om die problemen op te lossen? Dan gaat het vaak ook beter met de kinderen. 
We werken aan doelen tijdens de begeleiding. Samen met alle gezinsleden spreken we af aan welke doelen we zullen werken. We maken een plan.  Met dat plan gaan we aan de slag.

 

Sterke kanten zoeken

Iedereen heeft sterke kanten. Hebben mensen het moeilijk? Dan vergeten ze vaak dat ze veel dingen goed kunnen. We zoeken naar de sterke kanten van iedereen in het gezin.  Een thuisbegeleiding versterkt alle gezinsleden en indien nodig de mensen rondom hen. Zo kan het gezin alleen weer verder en kunnen de kinderen opgroeien in een veilige omgeving.

 

Bij elk gezin anders

We spreken af hoe vaak de begeleider op bezoek komt. Dat kan één, twee of drie keer per week zijn. We spreken ook af hoelang de begeleiding duurt. Een begeleiding duurt meestal negen maanden, maar dat kan ook korter of langer zijn. Ook de manier waarop we werken is anders voor elk gezin. Soms gebeurt dit met een techniek, een spel, met een babbel aan tafel, een oefenmoment.  
Opvoeden doe je niet alleen. We gaan tijdens de begeleiding samen op zoek naar mensen die je kunnen helpen.

Thuisbegeleiding is gratis. 

"Die begeleidster kan zich in iets vastbijten, die laat nooit meer los. Dat is niet om het beter te weten, dat is omdat ze echt wil helpen."

Hoe verloopt de begeleiding concreet?

 

De begeleiding start

De consulent van de Jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of een andere hulpverlener belt naar Crescendo. Wij noemen die persoon ‘de aanmelder’. De consulent of de hulpverlener geeft uitleg over de situatie. De begeleider van Crescendo belt het gezin om een eerste gesprek te plannen.

 

Kennismaken

De begeleider komt voor het eerst aan huis. Het kan zijn dat de consulent ook aanwezig is. Tijdens het eerste gesprek krijg je informatie over Crescendo. De begeleider vertelt hoe de begeleiding zal verlopen. De begeleider luistert naar het verhaal van het gezin.

 

Doelen kiezen

De eerste 45 dagen van de begeleiding kiezen we doelen waaraan we werken tijdens de begeleiding. De begeleider schrijft alle doelen op in een plan.

 

Met het plan naar de consulent

Indien een consulent betrokken is, bespreken we samen het plan met de consulent. We spreken af hoe lang de begeleiding zal duren en hoe vaak de begeleider langskomt. De consulent kan extra doelen opnemen in het plan. 

 

Werken aan de doelen

Vanaf dan werken we samen aan de doelen. We oefenen wat moeilijk gaat. We zoeken hoe we het thuis aangenamer kunnen maken. De begeleider kijkt naar wat goed gaat en wat iedereen al goed kan.

 

Hoe ver staan we?

Na een tijd bekijken we hoe ver we staan. We maken daar samen een verslag over. Dit verslag overlopen we met iedereen. Als er een consulent betrokken is, komt die ook langs. We vertellen aan de consulent hoe we aan de doelen werkten. We overlopen wat al beter gaat en wat de gezinsleden nog willen veranderen. Het kan zijn dat de gezinsleden nieuwe doelen kiezen. De consulent kan ook nieuwe doelen kiezen.

 

We passen het plan aan

Zijn er nieuwe doelen? Dan past de begeleider het plan aan. We maken opnieuw afspraken.

 

Einde van de begeleiding

Zijn alle doelen bereikt? Zijn er geen nieuwe doelen meer? Dan stopt de begeleiding. We maken samen een eindverslag. 

"Door de begeleiding hebben we het gevoel dat we er niet langer alleen voor staan."