Het eerste gesprek

Na de aanmelding én wanneer er plaats is in De Grote Robijn, plannen we een eerste gesprek met de hulpverlener die verwees naar De Grote Robijn, het kind of de jongere en de ouders. Samen praten we over wat hen in De Grote Robijn brengt. 

 

Iedereen denkt mee

In De Grote Robijn vinden we het belangrijk dat iedereen zijn verhaal kan doen en mee kan zoeken naar een oplossing. Daarom krijgen de jongere en de ouders of andere mensen die belangrijk zijn in de opvoeding een eigen hulpverlener. De individueel begeleider volgt de jongere op, de gezinsbegeleider volgt het gezin op. Samen met een psycholoog vormen zij een klein team dat samen nadenkt over wat er aan de hand is. 

 

Het onderzoek

Dit kleine team werkt volgens de handelingsgerichte diagnostiek. Dat wil zeggen dat ze samen met het kind of de jongere, de ouders, andere mensen die belangrijk zijn in de opvoeding, de school, de hulpverlener die verwees naar De Grote Robijn,… gericht nadenken over: 

  • wat er aan de hand is 
  • hoe dit zou komen 
  • en wat we eraan kunnen doen 

Er zijn dus altijd verschillende soorten hulpverleners die kijken naar de situatie. Als het nodig is, kunnen we ook een kinderpsychiater inschakelen. 

 

Waar gaan de gesprekken over?

Het kind of jongere heeft elke week een gesprek met een individueel begeleider of psycholoog. De ouders of andere mensen die belangrijk zijn in de opvoeding hebben elke week een gesprek met de gezinsbegeleidster.  Die gesprekken kunnen gaan over bijvoorbeeld: 

  • zichzelf
  • het gezin
  • de school
  • de opvoeding
  • de omgeving

Vaak gebruiken we verschillende manieren om over die thema’s te praten, zoals gesprek, vragenlijsten of tekeningen. Kinderen kunnen ook in een spel veel duidelijk maken. Hiervoor hebben we in het OOOC een uitgeruste spelkamer.

Het kan ook nodig zijn om te zien hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan.  Dan kijken we hoe ouders en kind met elkaar spelen of houden we gezinsgesprekken.

 

Waar vinden de gesprekken plaats?

Wanneer een jongere in De Grote Robijn verblijft, vinden de gesprekken plaats in een gesprekslokaal van De Grote Robijn. Met de ouders of met het kind of de jongere die thuis verblijft, spreken we af waar de gesprekken plaatsvinden.

 

Eindpunt: een advies

Een oriëntatie of onderzoek eindigt steeds in een analyse van wat er aan de hand is en een voorstel tot gepaste hulp.