Overslaan en naar de inhoud gaan

Na de renovatie van de Grote Robijn zijn we gestart met een werkgroep kunstintegratie met enkele externe experten uit kunst- en bedrijfswereld. Vanuit deze groep werd aan de jonge architect Steven Schenk (www.schenkhattori.comde opdracht gegeven om de gemeenschappelijke buitenruimte van Jeugdzorg Emmaüs, basisschool De Kleine Jacob en De Loodsen om te vormen tot een plein dat de verschillende gebruikers van de site verbindt.

Het ontwerp van Schenk werd meermaals besproken door de werkgroep, het oudercomité van de school en de medewerkers van betrokken organisaties. Het plein werd zoveel mogelijk open getrokken, zonder een scherpe opdeling. Op het plein kreeg uiteindelijk een zwevende licht gebogen bank van 55 m lang een prominente plaats.

De gebouwen van de Kleine Jacob werden in 2019 en 2020 grondig gerenoveerd. De speelplaats kon begin 2021 worden afgewerkt.

Van bij aanvang bleek dat de bank niet alleen een bijzonder cachet geeft aan het plein, maar ook effectief verbindend werkt. De bank trekt het hele plein open en nodigt de bewoners van het plein uit tot maximaal gebruik van de ruimte. De bank nodigt uit tot verschillende soorten van spel voor de kinderen en jongeren. Er worden gesprekjes gevoerd op de bank.

De bank werd gefinancierd door de steun van de Nationale Loterij, EBEMA, Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen, Leerstoel rector Dhanis en VF Europe.

Ondertussen werd het plein in september afgewerkt met de plaatsing van  het bronzen beeld 'Miracolo' van Philip de Aguirre. We konden dit realiseren door de verkoop van 50 genummerde bronzen beeldjes van de hand van de kunstenaar.