Een project van

Na de renovatie in 2015 van de toren en kapelvleugel (in 2017 genomineerd tot 'het schoonste gebouw van Antwerpen') tot een hedendaagse veilige haven voor de opvang van jongeren in de bijzondere jeugdzorg viel de slechte staat van het plein pas echt op. Toen groeide het idee om ook het plein een nieuw gezicht te geven. Het plein moet een geïntegreerd geheel worden dat voor alle gebruikers een plek van rust en ontmoeting kan zijn en waar het grootstedelijke verhaal van deze veelkleurige plek vorm krijgt.

In de schaduw van de Van Straelentoren

In hartje Antwerpen, in de schaduw van de Van Straelentoren aan de Korte Sint Annastraat, ligt een binnenplein. Dat plein wordt omsloten door gebouwen van een voormalig  Apostelinnenklooster. In de vleugels van het complex huizen een basisschool en drie organisaties voor de opvang van kwetsbare jongeren en volwassenen. Het deel met de toren en de kapel werd gerenoveerd door Jeugdzorg Emmäus, de basisschool Kleine Jacob begon dit jaar aan de vernieuwing van hun gebouw.

Na de verbouwing van De Grote Robijn formuleerde  een  commissie van mensen uit wereld van bedrijfsleven, kunst en architectuur en met ervaring met kunstintegratie de opdracht voor het ontwerp van het plein vanuit de vraag: "Hoe  kunnen we de volgende jaren waardevolle kunst integreren in en rond het gebouw van de Korte St Annastraat? Hoe komen we tot kunst aansluitend bij doelstellingen die aansluiten op de omwonenden van het plein? Deze kunst is toonaangevend en bij voorkeur duurzaam."

Aan Steven Schenk van www.schenkhattori.com werd gevraagd om een ontwerp te maken voor het plein, waarin plaats zou kunnen zijn voor een of meerdere kunstwerken.  Philippe Aguirre bood aan om een beeld te ontwerpen voor dit bijzondere binnenplein. Voor de heraanleg van het plein (fundamenten, bestrating, afwatering, beplanting) werden al de nodige fondsen uit eigen budgetten en/of subsidies gevonden. De werken zullen in de loop van 2020 worden uitgevoerd.

De langste bank van Antwerpen en een bijzonder beeld

Voor twee verbindende elementen in het ontwerp, een monumentale 55 meter lange 'zwevende' bank van Schenk en een speels beeld van Philippe Aguirre worden nog financiële middelen gezocht.

Het ontwerp

De keuze voor het plaatsen van 2 kunstwerken (monumentale bank van 55m lang dwars over het plein van architect-ontwerper Steven Schenk en het beeld van kunstenaar Philippe De Aguirre) wil betekenis geven aan het geheel. De bank is tegelijk speel- en zittuig. Het verbindt in één vloeiende en bijna zwevende lijn op een luchtige manier de vier kanten van het plein. Het is een ruimtelijk element dat elegant mensen samenbrengt en toch een scheiding aanbrengt tussen de kant van de basisschool en de kant van de bijzondere jongeren.

De opgestapelde ballen van Aguirre verwijzen naar het spel van de kinderen dat wereldwijd gespeeld wordt. De ballen zijn afgietsels van echte voetballen van over de hele wereld. Net zoals de kinderen en jongeren in dit gebouwencomplex van overal komen en hier (even) thuis zijn, verbonden in spel en geborgenheid, in een wankel evenwicht, beschermd tegen de niet altijd even vriendelijke wereld buiten.

De heraanleg van het plein wordt deel gefinancierd door Agion (schoolsubsidie), Vipa (subsidie zorg) en  eigen middelen van Jeugdzorg Emmaüs en de Kleine Jacob. Voor de financiering van deze langste bank van Antwerpen en het beeld voorzien we een budget van 55.000 €.  Dit bedrage hopen we  via giften te verzamelen.

Het plan en budget

Bank (Schenk)

De bank wordt gemonteerd uit betonnen modules die rusten op metalen voetsteunen. Door de bewapening van het beton en de zachte kromming blijft de meterslange bank in evenwicht.

Kostprijs: 40.000 €

'Ballen in balans' (Aguirre)

Productiekost : 15.000 €


Voor giften in functie van de realisatie van dit  bijzondere project kan een fiscaal attest afgeleverd worden als deze giften gebeuren op reknr  IBAN BE10 0000 0000 0404 beheerd door de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de actiecode ***128/3085/00141***