Mondmaskers

Reeds meer dan 6 weken verblijven kinderen en jongeren bij ons, zonder dat er bezoek mogelijk was. Dankzij de inspanningen van iedereen is dit tot op heden gelukt, maar we snakken ernaar om elkaar echt terug te zien. We zijn blij dat de Taksforce van de Vlaamse gemeenschap  eindelijk terug bezoek mogelijk maakt in de jeugdzorg, zij het onder zeer strikte voorwaarden.

De taskforce laat beperkt bezoek toe met het oog op de veiligheid van kinderen/jongeren, gezinnen en medewerkers.  Het is een opdracht van elke initiatiefnemer om dit te concretiseren. We dienen daarbij rekening te houden met de praktische haalbaarheid. Beschikbaarheid van materiaal, infrastructuur en personeel zijn daarbij belangrijk. Precies omdat de afstand zo begint te wegen voor iedereen, zijn we mits de nodige voorzorgen meteen met de organisatie van bezoek gestart.

Het blijft belangrijk dat iedereen veiligheidsvoorschriften blijft volgen om niet alsnog besmettingen op onze domeinen te hebben. Bezoeken worden ingepland en kunnen doorgaan in een afzonderlijke bezoekersruimte. Met elk kind of jongere wordt bekeken wie de vaste bezoeker wordt de komende periode.

We danken iedereen voor het begrip en de medewerking.