Overslaan en naar de inhoud gaan
Foto van Jari en Anneleen

Gratis inspiratiemoment JIM

Wat is JIM?

Cliënt, natuurlijk netwerk en hulpverlening samen en gelijkwaardig aan de slag… daar gaan we voor! 

Daarom zetten we in op reeds gekende kaders zoals Family Finding, Nieuwe Autoriteit en Signs of Safety. Aanvullend en complementair op deze programma’s gaan we ook actief aan de slag met JIM.

JIM staat voor ‘Jouw Ingebrachte mentor’ en vertrekt van het idee dat jongeren het mooist groeien met hun eigen wortels. JIM start met de vraag wie er voor de jongere relationeel belangrijk is.  

Samen met de jongere gaat de begeleider binnen het informele netwerk op zoek naar een zelfgekozen mentor, een JIM. De JIM ondersteunt de jongere samen met de begeleider, de ouders en andere belangrijke steunfiguren.

 

Gelijkwaardige samenwerking tussen hulpverleners, jongere en het natuurlijke netwerk is het uitgangspunt van JIM!

Hoelang de jeugdhulpverlening ook duurt, het blijft altijd tijdelijk. Vanuit die tijdelijkheid wordt gesteld dat de hulpverlener zich gelijkwaardig dient te verhouden tot het netwerk zodat de jongere en het netwerk zelf verder kunnen na het aflopen van de hulpverlening. Het gaat hierbij om het organiseren van een wederkerige samenwerking tussen jongere, ouder, JIM en de hulpverlener, waarbij de rollen kunnen wisselen. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals. De JIM krijgt een sleutelrol in de begeleiding. 

Een juiste positionering van de hulpverlener is dan ook belangrijk om tot gelijkwaardige samenwerking te komen.  Hierbij neemt de hulpverlener de regie op het proces, terwijl de jongere en de JIM regie nemen op de inhoud van het traject. 

 

Meer over JIM

Praktisch

Locatie: Jeugdzorg Emmaüs - Korte Sint Annastraat 5 – 2000 Antwerpen

Datum: Donderdag 16 mei van 9u30 tot 12u30

logo's partners JIM 2