Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel uitdagingen maar ook veerkracht in 2021

Ook in 2021 bepaalde Covid in belangrijke mate hoe we ons als samenleving mochten en moesten organiseren. Voor Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen was dit eveneens zo. Het was niet meer het acute crisisbeheer om aan de nodige hulpmiddelen te geraken. De jongeren werden niet meer permanent in huis gehouden; bezoek werd niet meer totaal onmogelijk gemaakt.

Het was vooral voortdurend schakelen, altijd maar bijstellen van de afspraken. Van iedereen werd de grootste soepelheid gevraagd omdat planningen werden bijgesteld, een initiatief afgelast of plots toch online zou plaatsvinden. In deze lastige omstandigheden hebben we ons als organisatie zeer veerkrachtig getoond.
In moeilijke situaties is het zeker belangrijk op elkaar te kunnen rekenen. Elk team kan zoveel meer aan als iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Maar in deze bijzondere omstandigheden hebben medewerkers geregeld ingesprongen in andere teams. Dit was meermaals nodig om de zaak draaiend te houden of crisismomenten in een bepaalde afdeling goed te doorstaan. Wonderwel liep dat inspringen vlot en spontaan. Het is bijzonder deugddoend om te ervaren wat er mogelijk is als 'het dorp' gemobiliseerd kan worden, als het nodig is.
Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen als community. Het bestaat!

Het belang van samenwerken, ook over organisaties en sectoren heen, ervaren we op vele fronten. We kunnen het echt niet alleen! We lieten ons niet door Covid tegen houden. We trekken mee de kar in het netwerk van 1 gezin,1 plan of de keten-aanpak van delict plegers in de stad Antwerpen. Vanuit Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen worden voortdurend bruggetjes gemaakt naar de geestelijke gezondheidszorg. Precies door deze samenwerking kunnen we best uitdagende situaties in de hulpverlening aan. De band met onderwijs wordt versterkt door in zee te gaan met De Leerexpert, vanaf dit jaar als vaste partner actief in de lokalen van La Strada.
De jonge vzw 2GO zet zijn vrijwilligers in om onze jongeren te begeleiden in het behalen van een rijbewijs of te coachen in hun eerste werkervaring. Met succes! Samen met PC Bethanië nemen we het initiatief om een innovatief intersectoraal kwaliteitskader uit te zetten.
In een samenleving waar polarisatie gemakkelijk de bovenhand krijgt, willen wij vooral verbinden.