Overslaan en naar de inhoud gaan

Met veel trots stel ik jullie het jaarverslag van Jeugdzorg Emmaüs voor. We hebben getracht een evenwichtig geheel van beelden, cijfers en teksten over initiatieven van het voorbije jaar bijeen te sprokkelen, wetende dat de verhalen die elke dag in onze organisatie verteld worden, niet in één verslag kunnen gevat worden.
Misschien is dit zelfs het kernthema van 2022: een zoektocht naar evenwichten. Balanceren tussen vertrouwd en onbekend, nieuwe kansen grijpen en omgaan met onverwachte tegenslagen.
We zochten een evenwicht tussen drie organisaties: Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen, Mechelen en CKG Betlehem. We balanceerden tussen hoop na de covidcrisis en bezorgdheid voor de energiecrisis. We moesten omgaan met de erg duidelijk wordende schaarste op de arbeidsmarkt en toch blijven streven naar een kwaliteitsvolle hulpverlening.
De beruchte reconversie is ook een zoektocht naar evenwichten. Een inhoudelijk sterk plan voor de toekomst dat gepaard gaat met organisatorische wijzigingen. Geen evident parcours, geen eenvoudige keuzes maar wel vanuit de overtuiging dat het de juiste weg is om de uitdagingen van de jeugdhulp aan te gaan.
In dit jaarverslag zullen voor het eerst tot hiertoe onbekende initiatieven voorgesteld worden en nieuwe gezichten te zien zijn op de foto’s maar de verhalen en beelden stralen ook een vertrouwde sfeer uit. Ze worden verteld en weergeven door collega’s. Collega’s die keihard werken, die de voeten op de grond houden, die kunnen plezier maken als het kan en die presteren als het moet.
Laat dit jaarverslag een inspiratie zijn om de uitdagingen van elke dag samen blijven waar te maken, met vallen en opstaan. Deze uitdagingen zijn: bereikbaar, betrouwbaar en beschikbaar zijn en blijven voor de kinderen, jongeren en gezinnen die op ons beroep doen en de collega’s waarmee we samenwerken.
Dank jullie wel om mee te schrijven aan het verhaal van Jeugdzorg Emmaüs.
Hartelijke groet,

Bart Hansen
algemeen directeur