Enkele weken geleden werd de stal van onze ezeltjes in bio-boerderij Millagrow (Aartselaar) totaal vernield door een storm. De ezels werden veilig en wel opgenomen in 'crisisopvang' door de Ezelhoeve in Baarle-Nassau.  

Dit voorval was een beetje de tegenslag te veel voor ons. Eerder bleek dat we met de vrijwilligers en jongeren niet langer welkom waren in de Valkenissehoeve in Hemiksem. Het was niet mogelijk om daar een werking uit te bouwen. Een jaar geleden kregen we dan onderdak in Millagrow. Wat eerst ook een leuke plek leek te zijn voor de vrijwilligers die actief zijn rond de ezelwerking, bleek na gewijzigde plannen in Millagrow, toch minder evident dan gehoopt.  

Alle tegenslag in acht genomen en het gebrek aan uitzicht op een boerderij als definitieve locatie voor ezels én atelierwerking van La Strada, leek het ons niet opportuun om de werking met de ezeltjes opnieuw op te starten.
Het is jammer voor alle energie die er reeds in geïnvesteerd werd. Een ploeg van vrijwilligers heeft de voorbije 2 jaar zijn uiterste best gedaan om de ezelwerking op te starten. Heleen en Anouk trokken de kar. Een aantal groepen hebben ook met veel plezier de mogelijkheden kunnen ontdekken om de ezeltjes te verzorgen en samen activiteiten te organiseren.

We danken iedereen die de voorbije jaren zich mee heeft ingezet om de ezeltjeswerking tot een succes te maken.