Overslaan en naar de inhoud gaan

Jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen blijven wonen, kunnen in begeleidingshuis Juno verblijven en krijgen er begeleiding.

 

Vier groepen 

Omdat er grote leeftijdsverschillen zijn, is Juno verder opgesplitst in 4 groepen. Die werken nauw samen. Jongeren kunnen dus vlot van de ene groep naar de andere gaan en ze organiseren samen activiteiten. De leeftijdsgrenzen zijn niet zo strikt. We kiezen voor de groep waar de jongere zich het beste in voelt.

  • Kits vangt twaalf kinderen tussen 3 en 10 jaar op.
  • In Krinkel zijn twaalf 10 tot 14-jarigen welkom.
  • Tokaido en Biz Ikki zorgen samen voor vijfendertig +14-jarigen. 

 

Samenleven in groep

In elke groep zijn er leefgroepen. Begeleiders doen er samen met huismoeders de dagelijkse huishoudelijke taken: ze koken, doen de was, … Bij Tokaido en Biz ikki wonen sommige jongeren in een studio. Daar kunnen ze zelfstandiger wonen dan in een leefgroep.

 

Een beperkt aantal regels

Om het samenleven te organiseren zijn er enkele regels die voor iedereen gelden, zoals geen wapens of drugs. Afspraken maken we zoveel mogelijk in overleg. We bespreken die elke week op de jongerenvergadering. We maken er ook plannen voor de vakantie.

 

Zichzelf en de wereld ontdekken

Maar er gebeurt meer in Juno. We organiseren activiteiten waardoor jongeren zichzelf en de wereld verder ontdekken. We moedigen hen aan om buiten te komen door lid te worden van bijvoorbeeld een voetbalploeg, turnkring of jeugdbeweging.  
Daarover overleggen we altijd met de ouder(s) en andere belangrijke personen voor de jongeren. We betrekken hen zoveel mogelijk bij het dagelijkse leven van de jongeren. 

 

Samen afspraken maken

We maken afspraken over vrijetijdsbesteding, aankopen, uitnodigingen,… met de jongere en zijn omgeving. We respecteren altijd de regels die de jeugdrechter eventueel oplegde. Als een jongere weinig mensen heeft die hem/haar steunt, kijken we samen hoe ze meer contacten kunnen leggen. 

 

Begeleiding op maat

Elke jongere en zijn situatie is uniek. De doelen die de jongere nastreeft, zijn dan ook telkens anders. En ook de manier waarop een jongere die wil of kan bereiken. Soms kunnen jongeren terugkeren naar hun gezin, soms gaan ze zelfstandig wonen of verhuizen ze naar een andere plek.