Overslaan en naar de inhoud gaan

Zo start de begeleiding

Een hulpverlener meldt een jongere voor een CBAW-begeleiding aan via de intersectorale toegangspoort.

 

We maken samen een plan

De begeleiding is op maat van elke jongere die zelfstandig wil wonen. Elke jongere heeft andere vragen. We zoeken samen naar oplossingen voor de problemen. We werken aan concrete doelen. We kiezen samen welke dingen moeten veranderen. Die schrijven we op in een plan. Met dat plan gaan we aan de slag. 
Iedereen heeft sterke kanten en leerpunten. We zoeken naar jouw sterke kanten en ondersteunen je waar nodig.

 

Concreet aan de slag

We kijken naar wat je nodig hebt om zelfstandig te kunnen leven. Soms zijn er ook andere problemen. Je hebt bijvoorbeeld nog geen inkomen, hebt geen werk of volgt geen opleiding. Of je hebt heel wat administratieve vragen. Samen gaan we op zoek hoe we dat kunnen aanpakken. 

 

Begeleiding in overleg

De begeleiding komt naar jouw woning of naar een plek waar je in afwachting van een eigen woning verblijft. We spreken af hoe vaak je begeleider op bezoek komt. Dat kan één, twee of drie keer per week zijn. We spreken ook af hoe lang de begeleiding duurt. 
We bekijken samen na een vooraf bepaalde periode of de begeleiding nog verder gaat of niet. Dit kan zolang er doelen zijn waar je met je begeleider aan werkt. Bijvoorbeeld: 

  • een appartement zoeken 
  • je diploma halen
  • hulp bij administratie
  • werken rond agressie

 

Kleinschalige wooneenheden

Jeugdzorg Emmaüs heeft twee kleinschalige wooneenheden voor telkens vier jongeren. 
Deze woonvorm raden we aan voor jongeren die de stap naar alleen wonen te groot vinden. Want in een eigen woning gaan wonen en zorgen dat je er kan blijven, legt veel druk op jongeren. Voor sommigen is die druk te groot: dan werken ze niet meer aan hun doelen en dromen.
Elke wooneenheid heeft inwonende vrijwilligers. In één gebouw woont er een gezin bij de jongeren, in het andere gebouw een alleenstaande.
Het doel is om samen te leven en wonen. Zo voorkomen we dat jongeren eenzaam zijn. Iedereen heeft een eigen slaapkamer, maar iedereen deelt ook de badkamer, keuken en living.
Een verblijf in een kleinschalige wooneenheid hangt samen met een Contextbegeleiding Autonoom Wonen. Hiervoor is dus ook een toelating van de intersectorale toegangspoort nodig.

"Kamino heeft mij voornamelijk ondersteund bij de praktische zaken: een leefloon aanvragen bij een OCMW, mee zoeken naar een betaalbaar appartement, mijn administratie ordenen, meegaan met afspraken zoals OCMW, ziekenfonds, school, … 
Daarnaast luisteren ze naar mij en lucht het op om met de begeleiding te praten over wat er allemaal gebeurt in mijn leven. "