Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie kan bij ons terecht?

Jongeren van 12 tot 21 jaar die niet voltijds schoollopen of werken, of bij wie de gewone dagbesteding dreigt mis te lopen, kunnen terecht in de atelierwerking van La Strada. 
In de eerste plaats is de atelierwerking voor jongeren die Jeugdzorg Emmaüs begeleidt. Maar ook andere jongeren uit de regio Antwerpen kunnen bij ons terecht. Hun ouders, CLB-medewerkers, de jongere zelf en andere hulpverleners die in de jeugdhulpverlening in de regio Antwerpen werken kunnen hem/haar aanmelden binnen een lopend hulpverleningstraject. 

Hoe verloopt de atelierwerking?

In de atelierwerking ontmoeten jongeren, vrijwilligers en begeleiders elkaar door samen dingen te doen. De passies van medewerkers, vrijwilligers en jongeren vormen de drijfveer van de activiteiten. Binnen een vaste dagstructuur is er telkens een aanbod van meerdere ateliers. Er is zeer veel mogelijk: koken, brood bakken, houtbewerking, graffiti, sporten, juwelen maken, dieren verzorgen, … We hopen vanuit passies jongeren te prikkelen en uit te nodigen om mee te doen. Jongeren krijgen de kans te experimenteren met nieuwe activiteiten. 

De atelierwerking is ook een oefenruimte. Jongeren leren zo op schooldagen hun verantwoordelijkheden opnemen, oefenen sociale vaardigheden, brengen structuur in hun dag. Aan het einde van elke dag evalueren we het functioneren van alle groepsleden met Classcraft, een game waarin iedereen een avatar krijgt.

 

Trajectbegeleiding op vraag

Op vraag kunnen we een trajectbegeleiding starten. Samen gaan we op zoek welk opleidingsaanbod het best aansluit bij de verwachtingen en mogelijkheden van de jongere. De begeleider gaat samen met de jongere op zoek naar interesses, capaciteiten en verwachtingen. Uiteindelijk is het de bedoeling om weer aansluiting te vinden bij school of opleiding. 

 

Wanneer is er atelierwerking?

De atelierwerking wordt georganiseerd tijdens de schoolweken, elke werkdag behalve woensdag.

Hoe kan je aanmelden?

Het aanmeldingsformulier kan je hier onder downloaden.

Stuur het ingevuld naar:

Je krijgt dan spoedig een bericht of je kan aansluiten bij de atelierwerking. Als dat niet kan, dan laten we weten waarom.