Emmaüs vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met de Privacyverklaring informeert Emmaus u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Deze privacyverklaring verduidelijkt onder meer  op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen de zorg- of welzijnsvoorziening worden verwerkt en hoe de cliënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.