Schenking van roerende goederen

Een som geld, waardepapieren, juwelen, een kunstwerk, enz. kan je van hand tot hand schenken. Hierover is geen belasting verschuldigd, tenzij de schenker binnen 3 jaar na de schenking zou overlijden. In dat geval betaalt Jeugdzorg Emmaüs 5,5 % successie rechten.

 

Schenking van onroerende goederen

Een huis of grond kan je overmaken via een schenking bij notariële akte. In dit geval betaalt Jeugdzorg Emmaüs slechts 5,5 % schenkingsrechten.