Overslaan en naar de inhoud gaan

Van Celst is een CANO voorziening waarbinnen zowel de jongeren, hun leefomgeving én de samenleving centraal staan. De 3 subteams begeleiden in samenwerking met kinderpsychiatrie UKJA 13 meisjes tussen 12 en 21 jaar onder de vorm van veilig verblijf, en 23 meisjes in een traject op maat in de voorziening, in eigen context of in een gedeeld traject met de gemeenschapsinstellingen.  

In de module ‘veilig verblijf’ hebben de meisjes vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening. Er is vaak sprake van ernstige problemen in de eigen context, op school, in contacten met anderen, met de politie of het gerecht. Dit leidt tot onveilige situaties voor henzelf of anderen. 

Binnen deze kortdurende module staan het werken aan veiligheid en stabiliteit centraal. De beveiliging zien we niet als doel wel als middel om binnen dit kader in te zetten op verbinding met de jongere, haar brede context, externe partners en de bredere samenleving.  

We zien beveiligend verblijf als een schakel binnen een hulpverleningstraject en zetten in op zorgcontinuïteit en toekomstperspectief.  

Op maat van elke jongere gaan we op zoek naar een geïntegreerd dagprogramma dat oog heeft voor het versterken van de veerkracht en het verminderen van de kwetsbaarheid, in samenwerking met vormen van gespecialiseerde hulpverlening zoals de kinder- en jeugdpsychiatrie UKJA.  

Het team van 40 medewerkers werkt in 3 subteams aangestuurd door 2 coördinatoren met elk een hoofdbegeleider en contextbegeleiders. Ze worden ondersteund door 4 zorgcoördinatoren. 

Voel jij je aangesproken door bovenstaande om mee je schouders onder dit project te zetten? Solliciteer dan snel!