Opname of begeleiding thuis

Sommige meisjes verblijven in Van Celst tijdens hun begeleiding. Zij zijn residentieel opgenomen. Samen met de ouders en eventueel de jeugdrechter maken we afspraken over opleiding, vrije tijd, weekends, vakantie, enzovoort. Dit is voor elk meisje anders. Van Celst werkt op maat.

Andere meisjes wonen thuis of verblijven in een andere voorziening. Van Celst biedt dan een intensief mobiel begeleidingstraject. De begeleider heeft gemiddeld 3 uur per week contact met het meisje en haar gezin. Ze werken samen aan de doelen die ze vooropstelden. Dit kan door gesprekken of door samen dingen te doen.

 

Samenwerken met de kinder- en jeugdpsychiatrie

Van Celst werkt samen met de kinder- en jeugdpsychiatrie, en dat is uniek. Tijdens de hele begeleiding is de kinder- en jeugdpsychiatrie  van UKJA betrokken.   Die ondersteunt het meisje, haar gezin en de begeleiders. Zo leren ze omgaan met elkaar en bepaalde situaties. Die kan jongeren en hun gezin screening of therapie voorstellen. Ook raadplegingen met de kinder- en jeugdpsychiater kunnen, maar het is niet verplicht.

 

Kansen bieden en blijven volhouden

Samen willen we meisjes de kansen bieden om zichzelf en  anderen beter te leren kennen. Die zoektocht naar zichzelf en hun leven een nieuwe wending geven, gaat met vallen en opstaan. Kansen bieden en volhouden staat dan ook voorop. Soms is het nodig om een time-out te nemen. 

 

Het netwerk betrekken

In de begeleiding betrekken we belangrijke mensen in het leven van het meisje. Als meisjes weinig mensen hebben die hen steunen of die samen met hen dingen doen, zoeken we kansen om contacten te leggen. We werken samen met de school of zoeken een gepaste opleiding. 

 

Zo leven we samen

Een meisje dat is opgenomen in Van Celst beschikt over een eigen kamer of studio. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes zoals een leefruimte en een tuin. Er zijn verschillende leefgroepen binnen Van Celst van maximaal 5 meisjes. In de ene leefgroep zijn de meisjes zelfstandiger dan in de andere. In sommige leefgroepen kookt er altijd een personeelslid, in andere kunnen de meisjes zelf koken. 

 

Afspraken en regels

Om het samenleven te organiseren zijn er enkele regels die voor iedereen gelden, zoals geen wapens of drugs. Afspraken maken we zoveel mogelijk in overleg. We bespreken die elke week op de vergadering met de meisjes.