Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar en boeklancering 'Een thuis in de branding'

Op donderdag 10 juni 2021 lanceerde auteur Geerdt Magiels zijn nieuwe boek 'Een thuis in de branding'. Het boek schetst het leven in begeleidingshuis Van Celst, waar meisjes tussen 14 en 20 verblijven die tijdelijk rust en veiligheid nodig hebben in hun tumultueuze leven. In het kader van de boeklancering organiseerden Jeugdzorg Emmaüs en uitgeverij Witsand een gratis Webinar met de steun van Opgroeien. Enkele experten staan tijdens het Webinar stil bij de nood aan intense samenwerking tussen verschillende partners in de ondersteuning van jongeren met complexe problemen. 

Bekijk hier de opname van het Webinar

Het boek 'Een thuis in de branding'

‘Het stormt in mijn hoofd, in mijn leven. Ik heb paniekaanvallen, huilbuien, maar vooral woede… De golven zijn hoog. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Dingen die mij serieus getekend hebben maar ook dingen waar ik mij (volgens anderen onterecht) schuldig over voel. Als tranen geld waren, dan was ik momenteel schatrijk. Nooit rust, nooit zijn wie ik ben, altijd verdrietig, boos, teleurgesteld. […] Niemand koos ooit voor mij. Ik wil vechten voor een leven waarin ik niet alleen sta en niet constant moet afzien. Ik wil mijn gedachten en gevoelens op een positieve manier kwijt. Ik wil vechten om iets van mijn leven te maken, om me goed te voelen, om moeilijkheden aan te kunnen.’

 

Met deze getuigenis van Kelly begint ‘Een thuis in de branding’ het boek van Geerdt Magiels over de meisjes van begeleidingshuis Van Celst (Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen). Hier kunnen tienermeisjes terecht met een complexe problematiek, die al een heel traject achter de rug hebben in jeugdzorg. Deze begeleidingen kunnen enkel succesvol zijn als veel actoren de handen in elkaar slaan: kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA), huisartsen, begeleiders in gemeenschapsinstellingen, de jeugdrechter, privé-therapeuten en de parketmagistraat mensenhandel. Zoals Bruno Van Opbergen, algemeen directeur van het Agentschap Opgroeien, stelt: ‘It takes a village to raise a child. Alleen merken we dat de helft van het dorp al gaat lopen bij het eerste agressie-incident. Het boek stelt terecht dat ‘de meisjes van Van Celst’ niet moeilijk zijn. Ze hébben het moeilijk. Ze lopen aan tegen moeilijkheden.’

 

Elk hoofdstuk start met een pakkend verhaal. Verhalen over leed, trauma, verstoting, machteloosheid die vele vormen kunnen aannemen. Ze spelen zich elke dag in onze buurt af, onder onze neus, maar meestal net buiten het zicht.

 

‘Ik denk steeds minder
aan mezelf en meer aan anderen, te veel mensen komen
zeggen dat ik moet veranderen. Dan denk ik wtf waar praat
je over, ik ben aan het rennen jij speelt haasje over. Overal
is een uitweg ik moet die alleen nog vinden, ik maakte deze
game en mama ik ga winnen.’

 

Geerdt Magiels vertrekt vanuit de verhalen van de jongeren en breekt hun realiteit open naar de context van het gezin, de impact van armoede en verwaarlozing, de verwevenheid met fysieke en mentale gezondheid, de jarenlange zoektocht naar gepaste begeleiding. Hij biedt inzicht in de rauwe werkelijkheid maar geeft ook het perspectief van doorzetting en geloof in de mogelijkheden en engagement van jongeren en hun begeleiders.