Thijs Van Vijnckt
teamcoördinator
Juno, werking Biz Ikki (+14 jaar)