Op vraag van het Agentschap Jongerenwelzijn verzorgen Anne-Katrien Moors (mobiele diensten) en Katrien Van der Steen (OOOC De Grote Robijn) in Gent en Hasselt een druk bijgewoonde werkwinkel over 'werken met indicatoren'.

We geven  een glimp van ons kwaliteitsbeleid, het ontstaan van indicatoren, de opvolging hiervan en de manier waarop medewerkers hier naar kijken.

Meten is weten. Maar is het zo eenvoudig als dat? Hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk? Geven indicatoren een correct beeld? In Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen zijn we aan de slag gegaan met indicatoren op alle niveaus: teamniveau, stafniveau en directieniveau. Indicatoren zijn slecht een element van ons algemeen kwaliteitsbeleid waar dialoog centraal staat.

Een deelnemer sprak Katrien aan op de parking na de kwaliteitsdag:  'ik dacht allé, ik zal eens gaan luisteren naar Emmaus, die denken weer dat ze het water hebben uitgevonden. Maar tot mijn verbazing stond er een Limburgse en Kempische dame op een professionele en authentieke manier heel mooi het kwaliteitsbeleid van hun organisatie uit te leggen…'